Najwyższym celem działalności naszej instytucji jest dobro pacjentów. Podstawowe procesy naszej działalności wspomagamy wielorakimi działaniami pomocniczymi.

Jasne określenie wizji rozwoju i działalności instytucji osiągamy przez przedstawienie tej wizji w formie polityki jakości i przełożenie polityki na wymierne cele, które powinna osiągnąć instytucja podczas realizacji usług dla pacjentów.

Godziny pracy laboratorium:

Od poniedziałku do piątku 7:00 do 16:00
Sobota 8.00 – 12.00

UWAGA! MATERIAŁ DO BADAŃ POBIERANY JEST DO GODZINY PRZED
ZAMKNIĘCIEM LABORATORIUM

Sposób przygotowania do badań laboratoryjnych jest ściśle określony procedurami. Prosimy o należyte przygotowanie się do badań laboratoryjnych. Do wykonywania badań niezbędny jest dokument tożsamości.