Najwyższym celem działalności naszej instytucji jest dobro pacjentów. Podstawowe procesy naszej działalności wspomagamy wielorakimi działaniami pomocniczymi.

Jasne określenie wizji rozwoju i działalności instytucji osiągamy przez przedstawienie tej wizji w formie polityki jakości i przełożenie polityki na wymierne cele, które powinna osiągnąć instytucja podczas realizacji usług dla pacjentów.

Godziny pracy laboratorium:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00 Sobota od 8.00 do 12.00

UWAGA! Materiał do badań pobierany jest do godziny przed zamknięciem laboratorium

Sposób przygotowania do badań laboratoryjnych jest ściśle określony procedurami. Prosimy o należyte przygotowanie się do badań laboratoryjnych. Do wykonywania badań niezbędny jest dokument tożsamości.

 

W naszej Pracowni Diagnostyki Lekarskiej w Koninie posiadamy nowoczesny sprzęt, który pozwala wykonać szereg badań diagnostycznych.