Home » Laboratorium

Laboratorium

cropped-laborator1.jpg

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE 

Najwyższym celem działalności naszej instytucji jest dobro pacjentów. Podstawowe procesy naszej
działalności wspomagamy wielorakimi działaniami pomocniczymi. Jasne określenie wizji rozwoju
i działalności instytucji osiągamy przez przedstawienie tej wizji w formie polityki jakości i przełożenie
polityki na wymierne cele, które powinna osiągnąć instytucja podczas realizacji usług dla pacjentów.

Godziny pracy laboratorium:
Od poniedziałku do piątku 7.00 do 18.00 przerwa 13.00-14.00
Sobota 8.00 – 12.00

UWAGA !! MATERIAŁ DO BADAŃ POBIERANY JEST DO GODZINY PRZED
ZAMKNIĘCIEM LABORATORIUM

Sposób przygotowania do badań laboratoryjnych jest ściśle określony procedurami. Prosimy
o należyte przygotowanie się do badań laboratoryjnych. Do wykonywania badań niezbędny jest
dokument tożsamości.